Å være Journalist

Ønsket om å avsløre noe som er kritikkverdig, og ønsket om å kunne formidle dette er drivkraften til en "ekte journalist".

Noen liker å jobbe i avis, noen i radio og noen med TV. Og i dag er det stadig flere som arbeider som journalist med digitale medier / på Internett.

Notér ord og uttrykk som du ikke er sikker på hva egentlig betyr og diskuter i klassen slik at dere "snakker samme språket" når dere skal begynne å lage egen skoleavis.

Nyhetsredaktør: Lars Petter Einarsson

Redaksjonsmøtet

Hver morgen har REDAKSJONEN møte. Her diskuteres avisen fra dagen før, særlig de viktige sakene, og så planlegges hvilke saker som det skal arbeides med denne dagen for morgendagens avis.

Dette er stedet der det vanker både ris og ros. Det er særlig redaktørens meninger som er viktige her, fordi det er han (hun) som har det endelige ansvaret for at sakene er grundig bearbeidet - riktig informsjon / troverdig / velskrevet / gode bilder - og at avisen har den totale kvaliteten både på innholdet, måten det er presentert på og at arbeidsrutinene fungerer for alle avdelingene.

Politisk journalist

Det er viktig å finne type saker og temaer som du føler at du har et godt forhold til. I mange mindre og små aviser må journalistene ofte arbeide med mange typer saker, alt fra mat til sport, og dette gir en god selvinnsikt og erfaringer å ta med seg hvis ønsket er å arbeide mer spesialisert i en større avis seinere. Geir, som du treffer i videoen, arbeider nå med politikk. Mye lesing, telefoner, mange eposter fra politikere som ønsker oppmerksomhet, og ofte også litt kjeft? "Du skal ikke tro på alt en politiker sier" er sikkert en god forholdsregel som Geir er skikkelig bevisst på.

Politisk Journalist Geir Søndeland

Fotografen alltid tilgjengelig

På morgenens redaksjonsmøte planlegges dagens saker i grove trekk, og fotografen får en idé om hvordan arbeidsdagen kan komme til å bli. Men det skjer alltid noe uventet i løpet av dagen, alt fra trafikkuhell, brann eller en politiker som kommer med noen spennende meninger. Da må fotografen "snu på hælene" og prioritere på nytt. Og journalisten som skulle hatt ham med må da ta bildene selv. Men når journalist og fotograf er ute sammen, så diskuterer de bildevalg og alternativ slik at tekst og bilde utfyller hverandre. Og inne i redaksjonen igjen så skal bildene redigeres og klargjøres.
Fotograf Erik Holsvik

Helgeavløseren

Det er ikke lett å få seg en jobb i avis hvis du ikke har mye erfaring. Selv med lang utdannelse er det godt kjennskap til distriktet avisen representerer (nedslagsfeltet) som betyr mest, og at en over år etablerer et stort kontaktnett innen de områdende en liker best å arbeide med.

Ferievikar eller avløser i helgene er en fin måte å bli kjent med både distriktet OG med alle kollegaene. Samarbeid med redaktør, fotografer, de andre journalistene, grafisk avdeling, regnskap og markedsavdeling; alle like viktige for at du som journalist skal klare dine egne oppgaver best mulig. Helgeavløser: Live K Kvalsvik

Telefon og PC

"Åpne spørsmål" som "fortell hva som ...." eller "Lukkede spørsmål" som "Er det da riktig at.../det betyr at...". osv. er to av teknikkene journalisten bruker når han intervjuer eller henter inn bakgrunnsstoff for en sak han/hun arbeider med.

En sak kan være noe som skjer akkurat nå eller det kan være en større sak som det arbeides med over dager, uker og måneder. Og da er telefon, Epost og datamaskinen de viktigste verktøyene både for å få informasjon og for å sende ut for kommentar eller for å få mer fakta på bordet. Også i sportsredaksjonen arbeider de med både små og store saker.

Grafisk avdeling

Boktrykkerkunsten var en revolusjon. I dag kan det meste gjøres på data. Men, det kreves fortsatt spesialutdannelse innen grafisk arbeid, både visuelle uttrykk og ikke minst teknisk. Hvis dataanlegget skulle falle ut ville ingen få skrevet inn sakene sine, lagt inn bildene sine, og annonsørene hadde ikke fått ut reklamen sin. Ryggraden er den avdelingen - GRAFISK - som sikrer at alle tekniske og praktiske ting fungerer slik at avisenen kan produseres fortløpende utover dagen og at alt er riktig når datafilene på slutten av dagen sendes til trykkeriet for produksjon av neste morgens avis.
IT Ansvarlig: Ivar Oliversen

Vaktsjefen

Noen må holde både journalistene, fotografene og reklameavdelingen i ørene. Vaktsjefen har full kontroll etter hvert som alle gjør det som avtalt på morgenmøtet og at avisens mange tomme rammer gradvis fylles med tekst og bilder.

Også journalistene må sjekkes for skrivefeil eller for meningsløse setninger. Når alle springer og alle har det travelt er det godt at det er en person i redaksjonen som holder hodet kaldt og som kan sikre at leserne også neste dag får sin avis uten blanke områder eller tomme sider. KREVENDE!
Vaktsjef: Anne Marie Nygaard