I arbeid

På besøk i lokalavisen

Norge er et av de landene som har størst avistetthet i verden; antall aviser i forhold til innbyggertallet. Noen aviser er landsdekkende, noen dekker en region, mens de aller fleste er rene lokalaviser. I de største byene finner vi ofte nr 1 og nr 2 aviser.

De fleste aviser har fortsatt papirutgaven som sin viktigste plattform, men har selvsagt også en nettutgave. Hovedinntektene får avisene i papirutgavene med abonnement og reklame. De største avisene kommer nå også ut med egne nettutgaver for iPad, og noen har også begynt å ta betalt for disse (abonnement).

Å drive med daglig produksjon av nyheter er en krevende jobb. Mange mennesker, mye teknologi, mange interesser og prioriteringer, kontakter som skal pleies og krevende tidsfrister. Og mange flere utfordringer.

Når vi i skolen nå skal forsøke å lage en lokal avis (Produksjon av Informasjon) kan vi lære litt av dem som arbeider der ved både å lese aviser, både på papir og på nettet, og vi kan se noen videoer som du finner på dette nettstedet for å lære litt om metoder og ikke minst ord og uttrykk som hører med - det vi kaller fagterminologi.

Og hva slags "profil" skal avisen ha? Hvem skal vi lage avisen for? Hvor mye tid har vi til dette arbeidet? Hva kan medlemmene i redaksjonen?
Hvem skal lage hva og hvem skal ha ansvaret?

Mange spørsmål som er en del av forberedelsene til det å komme i gang.

Vi har alle både interesser og talenter. Klarer dere å finne ut hvem som passer best til hva ut i fra interesser og ferdigheter? Er det noe spesielt du er interessert i å lære mer om? Viktig at alle har en åpen holdning der det er lov å prøve og feile, men der målet er at vi hele tiden lærer og blir flinkere, både hver for oss og ikke minst i det å samarbeide for å skape et felles produkt - en skoleavis.

HVA FINNER DU PÅ DETTE NETTESTEDET

De tre lenkene:
AVISEN - JOURNALIST - AVISTIPS
er korte videogløtt inn i en travel hverdag, med en kort beskrivelse til venstre for hver video. Det er mange typer oppgaver i en avis og alle er avhengig av hverandre for å kunne "sy sammen" morgendagens nyutgivelse.

Ved å klikke VIDOKURS kommer du til en side med videre lenker til ulike ressurser, vidoekurs og PDF dokumenter, alt fra fotobehandling til det å kunne opprette sitt eget nettsted for å ha et sted å kunne publisere skoleavisen. Alle tjenester vi anbefaler er gratis; vi finner dem "i skyen", og dette er en arbeidsform og ressursbruk som gjør at elevene kan arbeide like enkelt hjemme som på skolen, og at de tjenestene de lærer seg til å bruke kan brukes resten av livet. Selv om du som lærer ikke nødvendigvis føler deg helt trygg så vet vi av erfaring at det å allerede her kunne trekke inn elevenes kompetanser, erfaringer og lærelyst gjør at gruppen kommer raskt i gang, og på en slik måte at det er elevenes interessefelt og kompetanser som står i sentrum allerede her.

LYKKE TIL!

Hvem er disse som lager avisene vi leser?

I dette opplegget skal vi se nærmere både på menneskene bak de ferdige avissidene og vi skal bli litt bedre kjent med hvordan de arbeider og hvilke kunnskaper og kompetanser som er nødvendig.

Vårt beste råd før dere starter produksjonen:

Vær innstilt på å lære, og at kritikk ikke nødvendigvis er noe negativt, men noe som kan være konstruktivt og nyttig - en holdning du har bruk for i mange situasjoner i livet.

På bildet under ser du bilde fra morgenmøtet i Rogalands Avis, Stavanger/Sandnes. Her diskuteres arbeidet som ble gjort i går, hvordan avisen ble, og hver journalist må tåle å høre både ris og ros. Det er det de lærer av og som gjør at de alle føler at de stadig lager en bedre og bedre avis. Så planlegges dagens avis.

Redaksjonsmøte

Dette kursopplegget inneholder mange hjelpemidler (Se siden VIDEOKURS) og også nyttige lenker, blandt annet til AVIS i Skolen, der dere kan finne mye nyttig informasjon.

Oversikt over norske aviser HER.

Spørsmål eller kommentarer: team21(at)ict21st.com
Redaktør og produsent Haldor Lønningdal
IKT Forlaget, Stavanger 2012

Tusen takk til de ansatte i Rogalands Avis for velvilje og åpenhet slik at vi har fått samlet noen korte videoglimt og fått en del faktastoff om både hvordan vi kan produsere en avis og ikke minst en del ord og uttrykk som hører til i denne bransjen. Ønsker du å besøke nettutgaven?

Rogalands Avis