Sporstsjournalisten

Sport er både TOPP og BREDDE, og journalisten må både kjenne til det lokale idrettsmiljøet, folkene i styre og stell, og utøvere. En dag blir det å dekke en fotballkamp i eliteserien, en annen er det å skrive om en lokal turnforening eller lage en kritisk reportasje fra en helseklubb der det er mistanke om bruk av ulovlige legemidler i treningsopplegget.

På morgenmøtet må journalisten fortelle hvilke idéer han arbeider med, få høre om eventuelle tips som har kommet inn siden i går, og så må det prioriteres og legges en plan for dagen. I dag er det Viking fotball.
Sportsjournalist: Lars Fisketjøn

Observasjon på banen

Når journalisten er ute i felten er det for å OBSERVERE og for å snakke med folk. Han henter inn faktastoff, diskuterer spekulasjoner eller rykter, får høre om skader og kampoppsett; alt som skal være grunnlaget for den saken han skal skrive når han kommer inn igjen (tilbake til kontoret).

Samarbeidet med fotografen er viktig. Fotografen vet hva journalisten er ute etter og forsøker å ta bilder som kan forsterke teksten som skal skrives. Når fotografen er sammen med journalisten (når han har tid) diskuterer de også bildene underveis, slik at de er sikre på ha forstått hverandre og de sammen skaper grunnlaget for en god artikkel.

Fotografens etterarbeid

Drømmesituasjonen for fotografen er å være ute og arbeide nært med "skribenten". Da vet han at han har tatt bilder som ikke bare er godkjent allerede, men som også kan inspirere journalisten til å skrive en enda bedre artikkel. Og i idrett så kan det stadig skje ting - uhell og skader - og dette gir journalisten enda mer NÆRHET og FORANKRING til det han skriver om, særlig hvis det også er bilder som støtter opp artikkelen.

Tilbake på kontoret må fotografen skynde seg å velge ut de beste bildene, redigere (fotobehandle) og helst legge bildene klar for bruk for journalisten før han springer videre til neste oppdrag.

Journalisten skriver artikkelen

Først redaksjonsmøtet, så planlegging av dagen. Det må ringes og gjøres avtaler, også internt "på huset". Vaktsjefen må vite om journalistens plan og hvor mye plass han skal ha i avisen.

Journalisten har fått med seg oppdatert informasjonog muligens også noen BEKREFTELSER på det han antok om morgenen, og litt ekstra fordi en av spillerne på Viking ble skadet på treningen. Klarer han å få en sak? Har han fått det han virkelig var ute etter? Hva hvis han ikke fant at det var noe av interesse i det hele tatt? Stadige vurderinger og justeringer. Det er også en del av det å være en journalist.

Journalistens ROLLE

På bildet til høyre ser du bilde av en masse hustak. På et vis kan vi si at journalisten forsøker å se samfunnet - deg og meg - litt fra luften. Når vi går nede i de trange gatene ser vi bare bygningene rundt oss, men kommer vi oss litt opp i høyden så ser vi bedre hvordan alt henger sammen. Og det er på denne måten journalisten hele tiden forsøker å se verden med nye øyne, ved å OBSERVERE og VURDERE, og lete etter nye spørsmål og så søke etter om det også er slik i virkeligheten, gjennom å snakke med folk, lese i andre aviser og på nettet, og ikke minst diskutere med kollegaene sine i avisen. Det er slik avisene produserer noe nytt, det vi kaller NYHETER.

hustak