Nettstedet er under oppbygging pr desember 2023

Hva er lesing i 2023?

I vår digitale verden refererer begrepet "lesing" ikke lenger bare til den tradisjonelle praksisen med å dekode og forstå skrevne ord på papir. I den digitale sfæren har lesing utvidet sitt omfang og inkluderer nå en rekke ferdigheter og aktiviteter som involverer elektroniske medier og digitale plattformer. Her er noen sentrale aspekter ved begrepet lesing i vår digitale tid:

Tekstlig lesing: Dette inkluderer fortsatt den grunnleggende ferdigheten ved å forstå og tolke skriftlig innhold. Imidlertid kan teksten nå være digital, inkludert e-bøker, nettsider, blogginnlegg, sosiale medier og andre digitale dokumenter.

Multimodal lesing: Lesing i dagens digitale verden innebærer ofte å forstå innhold som kombinerer tekst, bilder, lyd og video. Denne multimodale tilnærmingen krever ferdigheter i å tolke og syntetisere informasjon fra ulike kilder.

Kritisk leseferdighet : Digital lesing krever også kritisk vurdering av informasjonen som presenteres. Dette inkluderer å kunne identifisere pålitelige kilder, analysere troverdigheten til informasjonen og forstå ulike perspektiver.

Interaktiv lesing: Lesing i dagens digitale verden innebærer ofte deltakelse og interaksjon med innholdet. Dette kan inkludere å delta i diskusjoner på sosiale medieplattformer, kommentere blogger eller delta i online forum.

Hyperlesing: Den digitale verdenen gir mulighet for ikke-lineær lesing gjennom hyperkoblinger. Lesere kan hoppe mellom ulike deler av en tekst, utforske relatert innhold og følge lenker for å få mer informasjon.

Adaptiv lesing: Digitale plattformer kan tilpasse seg leserens behov og ferdighetsnivå. Dette kan omfatte tilpasning av tekstnivå, interaktive øvelser eller til og med bruk av kunstig intelligens for å gi personlig tilpasset lesemateriale.

I sum representerer begrepet lesing i vår digitale verden en kompleks og dynamisk aktivitet som omfavner en rekke ferdigheter og teknologiske aspekter, og som stadig utvikler seg i takt med den teknologiske framgangen.

FORSKNING

Her er lenker fra ulike publiserte resultater 2023

PISA 2022

Forskning NTNU, Steinar Brandslet

Utdanningsforskning.no

Skjermbrukutvalget 2023

Institutt for Medie og Kommunikasjon, UIO

Utdanningsdirektoratet PISA

Hovedkonklusjon:
GUTTER er fortsatt TAPERNE i grunnskoleløpet!
Skal vi snart gjøre noe med det?

Er papirboken for dominerende?

Det er viktig og givende å lese for barn. Og at barn leser for hverandre. 
Gir fellesopplevelser og bygger
tilhørighet. 

Sjekkliste for leseaktiviteter

Hva skal vi ha fokus på i tillegg til det faglige?
Kan se slik ut:

  • Bok på papir. Lesetrening, ekstrahere og reprodusere, skrive på papir.
  • Multimodal lesing. Digital lesing og tolkning, reproduksjon digitalt og muntlig
  • Kritisk lesing, både papir og digitalt. Fokus på emne/tema,  kildekritikk og personvern.
  • Interaktiv lesing. Digitale valg av kilder, kritisk holdning, kommentere, også skape interaktive fora
  • Hyperlesing. Digitalt, søke, evaluere kilde, personvern
  • Adaptiv lesing. Lærere og elever lærer å tilpasse lærestoff til ulike nivå ved  bl.a.  bruk av KI tjenester.
HALDOR lØNNINGDAL