Eksempler for inspirasjon, refleksjon og diskusjon!

En mangfoldig verden i dag med så mange muligheter til å hjelpe 
hver enkelt elev / student i deres læringsarbeid.  Her noen forslag!

KI Image creted in Adobe Firefly