Hva slags stoff?

Å lage en skoleavis betyr at vi aller først må finne ut hva som er hensikten med avisen. Hvem er avisen fór og hva slags stoff er disse da forhåpentligvis interessert i? Uten lesere er det ikke kjekt å lage avis.

Skal vi lage avis for skolens elever, for alle på skolen? Skal vi også ha med noe for de foresatte og besteforeldre? Hva med "månedens nøtt" eller tema som vi ønsker at noen skal kommentere (en blogg). Skal vi se på lokale trafikkforhold, skolemat eller inneklima? Hva med å intervjue en lokal kunstner eller musiker? Dere er REDAKSJONEN.

Ulike Funksjoner / Jobber

Vi skal gjøre mange typer oppgaver og da er det viktigste at hver enkelt i gruppen får oppgaver som de tror de kan trives med og som kan gi nye erfaringer og ny kunnskap. Å lage avis er et puslespill der hver brikke er like viktig.

Hvem er interessert i å ta bilder? Hvem kan / har lyst til å lære å redigere video? Hvem liker å skrive? Hvem kjenner best lokal historie eller spennende mennesker? Er det noen som elsker å stille spørsmål til "folk på gaten"? Og er det en eller flere som har talent for grafisk arbeid og kan ta ansvaret for å legge alt inn på de digitale avissidene? Finn det beste hos hverandre!

OK med positive nyheter?

En journalist ønsker "nyheter med smell i". Det er ikke sikkert at det er det riktige utgangspunktet for en skoleavis. Også positive hendelser og aktiviteter kan fenge og skape interesse for avisen vår. Og det er enklere å finne tips om ting å ta fatt i gjennom å lete både på nettavisene og i lokalavisenes papirutgaver. Tenk så mange ulike typer annonser, notiser og artikler som skrives i redaksjonene hver dag.

Positive nyheter gjør det også enklere å bruke både bilder og video fordi de fleste ønsker å være med når rammen er positiv. Tenk personvern!

Opparbeide kontakter

Vi skal åpne to dører: en dør for oss, som gjør at vi kommer inn til den som har noe vi vil vite mer om, og åpne døren for den som tar kontakt med oss fordi vedkommende vet noe / kan noe / gjør noe som vedkommende tror kan være av interesse for oss. Dette kan også være en medelev på skolen eller en ansatt.

Vi begynner med å ta kontakt, for i starten er det ingen som vet om oss. Telefon, Epost eller ut på besøk? Ikke vær redd for å ringe på hvis du vet hva du er ute etter. Vi kan bare få svar dersom vi spør. Og blir det en sak av det så husk å enten sende det som skal "trykkes" som Epost eller les det opp via telefon. Dette skaper god tillit!

Bygge tillit

Når vi har med mennesker å gjøre, eller grupper av mennesker, er det viktigste at begge parter har tillit til hverandre. Uten tillit fra "leserne" får vi heller ingen tips og idéer fra de rundt oss. Begge parter ønsker å oppnå noe, vi; en ny sak, den andre parten; oppmerksomhet rundt det de holder på med. Vi er derfor avhengige av hverandre.

Har vi tillit og at brukerne våre liker det vi produserer så får vi også tips, og det kan derfor være lurt å ha med både et telefonnummer og en Epost adresse som gjør det mulig for folk å nå oss, både med navn og anonymt. Og husk: sjekk KILDEN. Vi stoler mest på oss selv!